A színegyensúly a szín árnyalatainak egyensúlyát jelenti. Lényegében az, amit az agyunk megkíván két egymás mellett álló színről. De mit is jelent ez?

Gondoljunk csak bele, ez a harmónia szinte mindenhol jelen van körülöttünk, a természetben, ha az ősz színeire gondolunk, a sárga megannyi árnyalata keveredve a barna színeivel, egy-egy piros vagy lila, folttal. Tavasszal, ahogy a friss és élénk zöld szín között megjelenik a sárga nárcisz vagy a jácintok  lila vagy rózsaszín színe.. Ugye milyen kellemes ránézni egy ilyen képre? Nemcsak jó érzéssel töltenek el miket, hanem a szemünk is gyönyörködhet benne.

medidecor színharmónia árnyalat színek árnyalatai természet harmóniája

De nem csak a természet képes a harmóniára, egy-egy híres festőnk is úgy alkotta meg a nagy hírnévre szert tevő képét, hogy a színek összhangban vannak a képen. Nézd csak meg Van Gogh képét. Ugye, hogy harmonikusak a képen a színek? Passzolnak egymáshoz és nem kirívóak?

Ha két színt nézünk meg egymás mellett, akkor először azt figyeljük meg, hogy hogyan hatnak egymásra, megváltoznak-e, vagyis hogy mennyire vannak befolyással egymásra. De két szín egymásra való hatását még nem nevezzük harmóniának. Ahhoz, hogy harmónia legyen belőle, 3 vagy több színre van szükségünk.

medidecor színharmónia árnyalat színek árnyalatai természet harmóniája

A színharmóniával, a színek kapcsolatával már a 17. századi feljegyzésekben is találkozhatunk, először a festészet és a zeneművészet kapcsán, majd a 18. században már egyes tudományterületeken is szerepet kap, mint pl. a fizika vagy az élettan.

Maga a színharmónia és a színek egymásra gyakorolt hatása kapcsán számos elmélet is született. Johannes Itten színrendszert és harmóniaelméletet dolgozott ki, ami könnyen érthető és szemléltethető. Ő két vagy több szín egymáshoz való viszonyát vizsgálta, amit bizonyos szabályok mentén alakított ki.

Munsell munkásságát is érdemes megemlíteni, ő harmóniaskálát hozott létre harmonizáló színcsoportokkal. 1921-ben már megjelent műve A szín nyelvtana címmel. Az elmélete a színek egyensúlyán alapul, ami sűrű és bonyolult módon került megfogalmazásra, így általában a barátai és ismerősök fordították le az eszméit, hogy mindenki számára érthető legyen. Őszintén szólva próbáltam megérteni miről is szól ezen elmélet, de sajnos még nem kerültünk egy hullámhosszra, hogy azt egyszerű és közérthető nyelven meg tudjam osztani Veletek, de ígérem amint megértettem egy újabb cikkben részletezem majd.

A színek harmóniáját mi magunk is meg tudjuk tervezni. Azt kell első körben eldöntenünk, hogy milyen hangulatú képet szeretnénk alkotni, legyen dinamikus vagy visszafogottabb, hideg vagy meleg színeket szeretnénk használni. Ha ezzel megvagyunk, akkor ki kell választanunk, hogy összesen hány színt is szeretnénk a képünkön, érdemes csak pár színt (max 4-5) választani, hiszen ezen színek keverésével is rengetek színt érhetünk még el. Attól függően, hogy hány színt választottunk, lehet a képünk monokróm (amikor csak egy színből áll), dikróm (kettő színből) vagy éppen trikróm (három színből) vagy tetrakróm (négy színből.)

A képünk harmóniáját kétféleképpen közelíthetjük meg, az egyik a geometriai szempont, a másik pedig a színek száma szerint. A geometriai szempontok esetében szintén többféle szempontot különíthetünk el, melyek alapja a már korábban megismert színkör lesz. Az általános harmónia esetén a színkörben egymás mellett lévő színeket vesszük figyelembe, mintegy 180 fokban, a csoport harmónia esetében már csak a színkör negyedében lévő színeket. Mindegy, hogy melyik színt választjuk kezdő színnek a színkörön, a lényeg az, hogy onnan, attól a színtől vegyük figyelembe a kör felét vagy negyedét.

medidecor színharmónia árnyalat színek árnyalatai természet harmóniája

A komplementer színekről is esett már szó korábban a harmónia esetében itt két negyedet veszünk figyelembe a színkörön, mégpedig úgy, hogy ez a két negyed pontosan egymással szemben helyezkedik el, ugyanúgy ahogy az egyes színek esetében a komplementer színek. A negyedik csoportja a geometriai szempontoknak az egyenlő elosztású harmónia, amikor nemcsak a színkör egyes részei adják a harmóniát, hanem az egész színkör. Itt általában 3-6 színről van szó, amelyek esetében nincs semmilyen szabály vagy norma, amit követni kellene, a kreativitásodra és az érzéseidre van bízva, hogyan is választod és alakítod őket.